หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2563

ข่าว เด่น

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2563

              วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
               กิจกรรมมีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตาม พรบ.คุ้มครอง ผู้ถูกกระทำด้วย ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แจกถุงผ้าลดโลกร้อนพร้อมประชาสัมพันธ์ “ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของทุกคน” Stop domestic violence โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนทั่วไป ที่มาเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ข่าว สาร

พม. One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน “พม.โปร่งใส”

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ น …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุม พม.สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ขั้นตอนการใช้งานระบบการจ้างงานคนพิการ

1.ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบจ้างงานคนพิการ Click here 2.ขั้นตอนการใช้งานระบบการจ้างงานคนพิการ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

410690
Total Visitors
8328
Visitors Today
196
Live visitors
410690
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

037 345 367 , 035 335 857

 ayutthaya@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial