หน้าแรก

slide2
slide1
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 อำเภอลาดบัวหลวง

ข่าว เด่น

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด “โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายวีรศักดิ์ กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบาง และประชาชนร่วมงาน จำนวน 250 คน

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

704686
Total Visitors
242
Visitors Today
2
Live visitors
1453788
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035 345 367 , 035 335 857

 ayutthaya@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial