หน้าแรก

slide2
slide1
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ

ข่าว เด่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) สมาชิกกาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ออกเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ  ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

606875
Total Visitors
594
Visitors Today
66
Live visitors
1355976
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035 345 367 , 035 335 857

 ayutthaya@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial