หน้าแรก

slide2
slide1
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว เด่น

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี่ยพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้ 5 มิติ ด้านสังคม และการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯและให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

บริการประชาชน

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1225958
Total Visitors
2298
Visitors Today
1
Live visitors
1975059
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035 345 367 , 035 335 857

 ayutthaya@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial