การจ้างงานคนพิการ

การจ้างงานคนพิการ

1.แบบรายงานการจ้างงาน ประจำปี2566

2.แบบฟอร์มการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2560

3.แบบฟอร์มการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562

4.กฎหมายจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2560

5.แบบคำขอรับเงินคืนกรณีสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ ภายหลังการส่งเงินเข้ากองทุนฯ

6.เอกสารรับรองคนพิการไม่สามารถทำงานได้ (ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิสัมปทาน ม.35)

7.แบบรับรองว่าเป็นคนพิการ60

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial