จิตอาสาพัฒนาสังคมร่วมใจบริการประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรจิตอาสา One Home พม.พระนครศรีอยุธยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการและอํานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทําการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: