กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

       วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.  นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ริมทางรถไฟ ณ บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร ถึง หน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: