กิจกรรม SCB #เราไม่ทิ้งกัน ห่างแต่ห่วง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุพัฒน์ โกศลศิริสุขกุล ผู้จัดการเขตการตลาดลูกค้าบุคคล ร่วมกับ บริษัท ทีมเซลล์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าซิ่ง เจริญกรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณวรรณรวี พวกดี ประธานกรรมการ จัดกิจกรรม SCB #เราไม่ทิ้งกัน ห่างแต่ห่วง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุพัฒน์ โกศลศิริสุขกุล ผู้จัดการเขตการตลาดลูกค้าบุคคล ร่วมกับ บริษัท ทีมเซลล์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าซิ่ง เจริญกรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณวรรณรวี พวกดี ประธานกรรมการ จัดกิจกรรม SCB #เราไม่ทิ้งกัน ห่างแต่ห่วง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด น้ำมันพืช จำนวน 4 ลัง น้ำตาล จำนวน 75 กิโลกรัม น้ำปลา จำนวน 4 ลัง ปลากระป๋อง จำนวน 1 กล่อง นมกล่องแลตตาซอย จำนวน 6 กล่อง และผงซักฟอก จำนวน 6 กล่อง โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป


Share: