จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย ประธาน อพม.อำเภอวังน้อย ผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงของอำเภอวังน้อย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ดูแลสภาพจิตใจ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 17 ราย ประกอบด้วยกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง เขตอบต.ข้าวงาม จำนวน 7 ราย อบต.ชะแมบ จำนวน 4 ราย และ อบต.หันตะเภา จำนวน  6 ราย

       ทั้งนี้ การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ“ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการช่วยเหลือทั้ง 16 อำเภออย่างต่อเนื่อง


Share: