จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมเด็กกำพร้า ซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด-19

 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางอรพญา พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เด็กขาดผู้อุปการะดูแล ประสบปัญหา โดยได้ให้กำลังใจครอบครัว ดูแลสภาพจิตใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน ๖ ครอบครัว เด็ก จำนวน 9 ราย ในพื้นที่อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอเสนา อำเภอบางปะหัน และอำเภอวังน้อย


Share: