ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: