ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565


Share: