ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565


Share: