ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารในการประชุมคณะทำงาน เพื่อการพิจารณาวาระประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุฯภาพชีวิตคนพิการ (17 มิ.ย.65)


Share: