ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างจัดทำกระเป๋าผ้าดิบสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล(29 มิ.ย.65)


Share: