ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 (22 ส.ค. 2565)


Share: