ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 65)


Share: