ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: