ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจาณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒยนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566


Share: