ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและการให้กู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: