ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: