ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: