ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริกหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: