ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรมอาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: