ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Share: