ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พระนครศรีอยุธยาใสสะอาด 2565”


Share: