รองปลัด พม. ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “เราชนะ” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: