รองปลัด พม. ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

วันที่ 6  เมษายน 2564  นายอนุกูล  ปีดแก้ว  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “เราชนะ” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ 


Share: