รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) สมาชิกกาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ออกเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ  ให้การต้อนรับ


Share: