ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Share: