ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

โดยได้พูดคุยให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และวางแผนการช่วยเหลือในลำดับต่อไปShare: