ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับคนพิการ ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์  นายอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม.ร่วมลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับคนพิการ ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 ราย


Share: