หน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนตามโครงการ “เราชนะ”

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทีม พม. พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่บริการรับลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” ตามแผนการลงพื้นที่ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอำเภอ จำนวน 4 อำเภอ สรุปผลดังนี้

  1. อำเภอท่าเรือ มีผู้มาติดต่อทั้งหมด 119 ราย
  2. อำเภอภาชี มีผู้มาติดต่อทั้งหมด 177 ราย
  3. อำเภออุทัย มีผู้มาติดต่อทั้งหมด 120 ราย
  4. อำเภอวังน้อย มีผู้มาติดต่อทั้งหมด 105 ราย

Share: