อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนโครงการ เราชนะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ในส่วนของผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และรับลงทะเบียนกลุ่มเปราบาง (คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ)ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: