โครงการ พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ วัดกำแพงแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด พร้อมสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับไปดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว ภายหลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ


Share: