1.สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.สถานการณ์ทางสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.สถาานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.ข้อมูลคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: