ประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

-หนังสือประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

-แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share:ประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัด

-หนังสือประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัด

– แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share:ประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

– หนังสือประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

-แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial