ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 (19 ก.ค. 65)


Share: