ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2563 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: