ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: