ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารในการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565


Share: