ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระดับพื้นที่


Share: