ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 (19 ก.ค. 65)


Share: