ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 65)


Share: