ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่6/2565 (17 พ.ย. 65)


Share: