ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 (16 ก.พ. 66)


Share: