ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่2/2566 (17 ก.พ. 66)


Share: