ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: