ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ พ.ร.บ.ป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: