ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยและกิจกรรมถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: