ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยและกิจกรรมถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: