ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ,จัดทำเล่มแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: